TURVALLISUUSASIAKIRJA

  1. 1. Yrityksen perustiedot

Vuorelan talli,Vuorelantie 18,70910 Vuorela

puh. 0400-76 33 50, iarissanen70@hotmail.com

  1. 2. Yrityksen toimenkuva:

Vuorelan talli tarjoaa monipuolista ratsastuksen ja hevostaitojen opetusta kaikenikäisille- ja tasoisille ratsastajille. Valioimaan kuuluu ratsastustunnit: koulu ja esteratsastuksessa,sekä minitunnit ja taulutusratsastukset.

  1. 3. Yrityksen asiakkaat ja asiakasryhmät:

Asiakkaina lapset, nuoret ja aikuiset ratsastusharrastajat.

-Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen sekä tupakointi on kielletty kaikissa tilanteissa tallin alueella

-Ohjaajalla on olosuhteiden muuttuessa oikeus vaihtaa ratsastuspaikkaa,keskeyttää tunti tai poistaa turvallisuusriskin aiheuttava asiakas tunnilta. Force majour-tilanteessa talli ei korvaa keskeytettyä tuntia.

  1. 4. Toimintaan liittyvät riskit ja asiakasturvallisuus

Ratsastuskoulutoiminnan riskit ovat todellisia,koska asiakkaat ja henkilökunta ovat tekemisissä hevosten kanssa. Vaikka hevosemme ovat koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia, on aina olemassa riski, että jotain sattuu. Yleisimmin vaaratilanteen aiheuttaa asiakkaan oma toiminta ja tämän vuoksi informoimme asiakkaitamme siitä,kuinka he omalla toiminnallaan voivat edistää turvallisuutta.

  1. 5. Yleisimmät riskit:

-Selästä putoaminen –ruhjeet,lihaskivut,raajojen murtuminen,aivotärähdys

-varpaiden jääminen kavioiden alle – kynsien irtoaminen, jalkapöydän murtuma

-Hevonen puree tai potkaisee – vaatteiden rikkoutuminen,ruhjevammat,verenpurkaumat,murtumat,sisäelinvammat

-Muut hevosten aiheuttamat vammat – liukastumiset,kaatumiset,törmäilyt

-työvälineiden aiheuttamat vammat

6. Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi

-Tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä

- Turvallisuusvälineiden käytön opastaminen

-Tilanteen tasalla pysyminen –henkilöstöpalaverit

-asiakkaiden opastaminen

7. Ratsastusvarusteet

Kypäriä ja huomioliivejä lainataan asiakkaille. Kypärät tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Tarvittaessa kypärät korvataan uusilla.

Hevosten varusteet säilytetään nimetyillä paikoilla satulahuoneessa . Päivittäin hevosten satulahuovat ja satulavyöt harjataan puhtaiksi. Kaikki varusteet huolletaan ja tarkastetaan viikottain. Viikkohuollon yhteydessä tarkastetaan varusteiden kuluminen ja kunto. Samassa yhteydessä rikkoutuneet varusteet viedään korjattavaksi tai uusitaan.

Tallityövälineet säilytetään takaoven vieressä olevassa syvennyksessä.

Hevosten ensiaputarvikkeet säilytetään valjashuoneen ensiapukaapissa. Ihmisten ensiapukaapit ovat käytävän peräseinällä sekä taukotuvan seinällä. Ensiapukaappien sisältö tarkistetaan kerran kuukaudessa, ja aina jos jokin tuote käytetään, hankitaan uusi tilalle.

8. Hevoset

Tallilla on 11 karsinapaikkaa. Yrityksen käytössä on 11 ponia. Jokaisen hevosen karsinan ovessa on hevosen nimi. Varustusohjeet ovat valjashuoneen oven vieressä seinällä.

Kaikki hevoset ovat tehtäviinsä koulutettuja ja niihin sopivia.

9. Henkilökunta ja toimenkuvat

Annamaaria Pääkkönen, yrittäjä,EA I ja II,turvallisuusvastaava

Kirsti Törronen, ratsastuksenohjaaja, EA I ja II

Turvallisuusvastaavan varahenkilö

Kirsti Törrönen ,ratsastuksenohjaaja, EA I ja II

10. Tallirakennus

Tallissa on 3 uloskulkutietä, käytävän etuosassa, sivussa ja käytävän perällä. Poistumistiet merkitty kyltein.

Vaahtosammutin ja sammutuspeitto valjashuoneen oven vasemmalla puolella. Lisäksi tallissa 3 palohälytintä.

11. Toimitilat

Tallirakennus (valjashuone, rehuhuone,kuivikevarasto, taukohuone), taukotupa, aidattu ja valaistu ratsastuskenttä 25x60m,valaistut piha-alueet.

12. Eläinten pelastaminen tulipalotilanteessa

Tallin tulipalotilanteessa ihmiset poistetaan rakennuksesta välittömästi lähintä,turvallista uloskulkuovea käyttäen. Hevoset siirretään välittömästi suurimpaan tarhaan, joka on kauimpana tallista. Turvallisuusvastaava toimii tilanteessa johtajana.

Jokaisella hevosella on karsinan oven vieressä olevassa telineessä helposti puettava riimu ja naru. Koska paniikkitilanteessa hevoset pyrkivät palaamaan talliin on kaikki hevoset talutettava tarhaan ja portit suljettava huolellisesti.

13. Toimintaohje onnettomuus-/hätätilanteiden varalle. Avun hälyttäminen:

-Yleinen hätänumero 112

-Siilinjärven Tk ensiapu: 017-402281

-Eläinlääkäri Eero Lappeteläinen: 044-7401426

-Päivystävä eläinlääkäri:0600-306099

Arvioi tilanne

tee tarvittaessa hätäilmoitus

pelasta

estä lisäonnettomuudet

anna ensiapu

14. Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet:

-tapaturman kärsineen asiakkaan tilan seuranta

-vahinkopäiväkirjan täyttäminen

-ilmoittaminen kuntaan

- mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvauksien osalta

Turvallisuusasiakirja päivitetty 21.4.2018 Annamaaria Pääkkösen toimesta